Privacy policy

Algemeen
Op sommige plaatsen op de website www.condoleance.nl (hierna “de Site”) word je gevraagd om je naam, e-mailadres en/of adresgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een condoleanceregister of het plaatsen van een condoleance. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
– het verlenen van onze diensten;
– het informeren over producten en diensten van Uitvaart.com, tenzij je hebt aangegeven daar bezwaar tegen te hebben (door een email te sturen aan beheerder@condoleance.nl);
– verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Ook leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Behalve in bovengenoemde gevallen zullen wij ten aanzien van je persoonsgegevens geheimhouding betrachten en deze gegevens niet openbaar maken of anderszins aan derden ter beschikking stellen zonder je voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij zullen in geen geval persoonsgegevens aan derden verkopen.

Het staat ons wel vrij je persoonsgegevens te verstrekken aan een rechtspersoon met wie Uitvaart.com in een groep is verbonden. Indien Uitvaart.com of een of meer onderdelen of activa daarvan worden overgedragen aan een derde (bijvoorbeeld in het geval van een verkoop of fusie), zullen ook de gegevens van haar klanten worden overgedragen.

Als je wilt weten welke gegevens wij over je hebben vastgelegd of als je je gegevens wilt wijzigen of verwijderen, kan je contact opnemen via beheerder@condoleance.nl

Cookies en Google Analytics
Op onze Site maken wij gebruik van cookies die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan (zoals de instellingen van je pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze Site te vergemakkelijken.

Onze Site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt eveneens gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de Site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Site (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Site gebruikt, rapporten over de Site-activiteit op te stellen en andere diensten aan ons te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze Site geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door ons en door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.